STAFF S.R.O.:

TLAČOVINY

tlač, distribúcia

vizitky, hlavičkové papiere, prospekty, letáky, plagáty, katalógy, brožúry, bulletiny, knihy, kalendáre, výročné správy, obaly, poznámkové bloky, samolepky, ...

STAFF S.R.O.

SÍDLO: FLORIÁNSKA 28
040 01 KOŠICE
POŠTOVÁ
ADRESA:
POD HOROU 19
040 16 KOŠICE
MOBIL: 0908 986 462
E-MAIL: staff@staff.sk
NAVŠTǏVTE: www.YellowRose.sk