STAFF S.R.O.:

REKLAMA

výroba reklamy

bannery, vlajky, zástavy, orientačné systémy, reklamné a firemné tabule, web stránky, výstavné stánky, výlepy, aranžérske práce, výroba spotov

nákup a prenájom reklamného priestoru a času

tv, rozhlas, billboardy

reklamné kampane

STAFF S.R.O.

SÍDLO: FLORIÁNSKA 28
040 01 KOŠICE
POŠTOVÁ
ADRESA:
POD HOROU 19
040 16 KOŠICE
MOBIL: 0908 986 462
E-MAIL: staff@staff.sk
NAVŠTǏVTE: www.YellowRose.sk